Close

Chính sách bảo hành

Quy trình thực hiện công việc và Bảo hành

1.Quy trình thực hiện công việc:

  • Sau khi bàn giao bản thiết kế demo, Khách hàng có trách nhiệm phản hồi các yêu cầu chỉnh sửa cho mộc design tối đa 7 ngày làm việc mỗi lần. Và không quá ba (03) lần yêu cầu chỉnh sửa
  • Quá trình bàn giao Web phụ thuộc vào thời gian theo dõi demo và đưa ra yêu cầu chỉnh sửa nhanh hay chậm.
  • Khách hàng đồng ý  website do mộc design thiết kế hoàn thiện, Mộc design sẽ tiến hành cấu hình và upload website lên hosting tiến hành bàn giao website và (source code) cho khách hàng.

2. Mộc design có trách nhiệm bảo hành về các lỗi kỹ thuật và tư vấn miễn phí trực tiếp, qua điện  thoại cho khách hàng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao website, đồng thời backup toàn bộ dữ liệu mỗi tuần một lần phòng khi có sự cố xảy ra cho khách hàng nếu khách hàng sử dụng dịch vụ hosting của Mộc design.

3. Sau khi hết hạn bảo hành, Mộc design tư vấn miễn phí qua điện thoại, mail, hoặc fax cho khách hàng nếu có vướng mắc về kỹ thuật.